Bezpłatana platforma e-learningowa dla strażaków PSP i OSP z obszru prewencji i integracji społecznej.

Source: Kp Polkowice

www.firefightersplus.eu