Zakup powiatowego systemu łączności radiowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach kompatybilnego z istniejącym w KW PSP Wrocław systemem łączności radiowej Multikom III.

Source: Kp Polkowice

Zakup powiatowego systemu łączności radiowej